Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Vera Despotović Stanarević • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Vera Despotović Stanarević

Vera Despotović Stanarević rođena je 1967. godine u Beogradu. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu. Pohađala je treninge iz grupne psihoterapije- psiho drame, iz sistemske porodične terapije alkoholizma, porodične sistemske terapije. Poseduje i Internacionalni sertifikat Advanced diploma in systemic psychotherapy with families, couples and individuals, kao i akademsku specijalizaciju iz medijacije – Fakuteta političkih nauka.
Rukovoditeljka je Savetovališta za brak i porodicu Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu. Specijalista medijacije, Porodični i psihodrama psihoterapeut. Kao član Asocijacije medijatora Srbije učestvuje u koncipiranju i izvođenju osnovne obuke iz medijacije po Pravilniku o programu obuke za posrednika. Koautor edukativnog programa akreditovanog kod Ministarstva za rad i socijalnu politiku „Pregovaranje i medijacija u socijalnoj zaštiti -unapređenje veština komunikacije i razrešavanje konflikta”.
Učestvuje kao član tima u reformskom projektu Ministarstva rada i socijalne politike, ”Standardi i organizacija u centrima za socijalni rad” u izradi dokumenata “Medijacija u oblasti socijalne zaštite”, o uvođenju medijacije kao nove usluge u sistem socijalne zaštite. Članica radne grupe ministarstva Pravde za izradu Zakona o medijaciji. Članica radne grupe ministarstva rada i socijalne politike, za izradu podzakonskih akata Zakona o socijalnoj zaštiti.

Print Friendly, PDF & Email
back to top