Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Vladan Jovanović, Beograd • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Vladan Jovanović, Beograd

Vladan Jovanović diplomirao je na Pravnom fakultetu u Prištini. Pohađao je specijalističke studije »Porodično pravo i socijalna zaštita«, specijalistički kurs »Porodična medijacija«, poslediplomske specijalističke studije – Porodična medijacija na Fakultetu političkih nauka, kao i treninge na Univerzitetu u Segedinu -Pravni fakultet »Centar za evropske studije« i »Chance for Stability“.
Vladan Jovanović diplomirao je na Pravnom fakultetu u Prištini. Pohađao je specijalističke studije »Porodično pravo i socijalna zaštita«, specijalistički kurs »Porodična medijacija«, poslediplomske specijalističke studije – Porodična medijacija na Fakultetu političkih nauka, kao i treninge na Univerzitetu u Segedinu -Pravni fakultet »Centar za evropske studije« i »Chance for Stability“.

Radi na vođenju postupaka medijacije (porodične i u slučaju diskriminacije), bio je angažovan na drugostepenim upravnim predmetima u oblasti porodičnopravne i starateljske zaštite pri ministarstvu rada i socijalne politike. Radio je i kao porodični medijator u Gradskom centru za socijalni rad Beograda.

Pet godina je bio programski koordinator i savetnik »Fonda za socijalne inovacije« programa ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Radio je i kao istraživač u Institutu za političke studije – Centar za socijalnu politiku u Beogradu. Bio je i sekretar Udruženja stručnih radnika socijalne zaštite Republike Srbije sa sedištem u Beogradu i konsultant na projektima Save the Children UK Belgrade Office – Field Officer.

Print Friendly, PDF & Email
back to top