Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Zakonodavni odbor skupštine Srbije nije postupio po preporukama Poverenice za zaštitu ravnopravnosti • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Zakonodavni odbor skupštine Srbije nije postupio po preporukama Poverenice za zaštitu ravnopravnosti

Zakonodavni odbor skupštine Republike Srbije, u svom Jedinstvenom metodološkom uputstvu za izradu propisa propisao je da se „izrazi u propisima upotrebljavaju u muškom rodu, osim ako priroda stvari zahteva drugačije““, zbog čega je Poverenici za zaštitu ravnopravnosti Neveni Petrušić podneta pritužba.

Poverenica je sprovela postupak i zaključila da je time izvršen akt diskriminacije, odnosno da je propisano pravilo suprotno načelima ravnopravnosti polova i poštovanja jednakih prava žena i muškaraca, te predstavlja akt diskriminacije na osnovu ličnog svojstva – pola. Zakonodavnom odboru uputila je preporuku da izmeni ovo pravilo, tako da se njime obuhvati i ženski gramatički rod za žene, uz ukazivanje da jezik ima suštinsku ulogu i uticaj na oblikovanje društvenih stavova. Pošto Zakonodavni odbor skupštine Srbije nije postupio po preporukama, poverenica za zaštitu ravnopravnosti o tome izveštava javnost, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top