Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Zorica Mršević • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Zorica Mršević

Zorica Mršević (rođena u Beogradu 1954) je diplomirala sa odličnim prosekom (1977), magistrirala (1983) sa tezom Glavni pretres u krivičnom postupku i doktorirala (1986) sa tezom Obavezna odbrana u krivičnom postupku, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radila je u Institutu kriminološka i sociološka istraživanja od 1979. do 1999. a od 1999. u Institutu društvenih nauka gde je bila upravnica Centra za pravna istraživanja. Od početka 2011. radi u u statusu istraživača A1 kategorije u IDNu na projektu „Društvene tranformacije u procesu evropskih integracija – multikulturalni pristup”.
Bila je zamenica republičkog Ombudsmana od 2008. do 2011, zadužena za oblasti rodne ravnopravnosti i prava osoba sa invaliditetom.

Radila je u međunarodnim organizacijama OXFAM i Misija OEBS-a u Srbiji u oblasti ženskih ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i mehanizama za rodnu ravnopravnost, od 2000 do 2008.

Predavala je na inostranim univerzitetima. Predmet Comparative feminist jurisprudence na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ajovi, na Istitutum Studiorum Humanitatis u Ljubljani, na Centralno Evropskom Univerzitetu u Budimpešti, na Roza Majreder Koledžu u Beču. Predaje od od osnivanja na Ženskim studijama u Beogradu (Fakultet političkih nauka) predmet Ženska prava i teoriju nasilja. Tokom devedesetih predavala na različitim alternativnim edukativnim programima u Beogradu, kao što su Mirovne studije, Alternativna akademska mreža i Beogradska otvorena škola. Od 2008. predaje Krivičnoprocesno pravo, Kriminologiju, enomenologiju nasilja i Studije roda kao vanredni profesor na Fakultetu za evropske pravne i političke studije u Novom Sadu.
Objavila je do sada 19 knjiga i više od 300 članaka u naučnoj i stručnoj periodici iz oblasti krivičnopravnih disciplina, teorije roda, teorije nasilja i ženskih ljudskih prava.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top