Слободан приступ информацијама

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја омогућава људима да од органа јавне власти, писаним путем, затраже информације којима орган јавне власти располаже. На овај начин промовише се култура отворености и одговорности за учињено унутар органа јавне власти, као и заштита интереса јавности да зна, између осталог, како органи јавне власти спроводе своје дужности, због чега доносе одлуке које доносе, и како располажу јавним финансијама.

Формулар захтева за приступ информацији од јавног значаја можете пронаћи овде.

Након што га попуните и потпишете, можете нам га послати:

електронском поштом на адресу: [email protected]

или писмом на адресу:
Повереник за заштиту равноправности Београдска 70 11000 Београд

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top